Skip Navigation Links12. Bölge Müdürlüğü Anasayfa > Haberler

MİLLİ İLAÇ HEDEFİNDE İLK PROTOKOL İMZALANDI

Mart 19, 2019

Ülkemizin 2023 yılı stratejik hedefleri arasında yer alan Milli İlaçüretimi kapsamında;, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlaç ve FarmasötikTeknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 12. BölgeMüdürlüğü, Trabzon Şube Müdürlüğü arasında planlanan çalışma çerçevesinde,Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon, Gümüşhane ve Giresun illerinde doğal olarakyetişmekte olan (Trabzon Kanaryaotu (Senecio trapezuntinus) ve Allı Gelin(Tchihatchewia isatidea) ) endemik türlerinden ilaç hammaddesi olabilmepotansiyeline sahip saf bileşiklerin izole edilmesi ve muhtemel farmokolojiketkilerinin incelenmesi amacıyla hazırlanmış olan ortak çalışmaProtokolüne  DKMP Genel Müdürü Sn. YusufKANDAZOĞLU ve KTÜ Rektörü Sn. Süleyman BAYKAL imza attılar.

Tarım ve OrmanBakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2023 yılı hedefleriarasında; Türkiye’nin biyoçeşitlilik varlığının sürdürülebilirliğininsağlanması, gelecek nesillere bozulmadan aktarılması, ülkemizde nesli tehlikeve tehdit altında bulanan ve kaybolmaya yüz tutmuş bazı endemik flora-faunatürlerinin korunması ve çoğaltılması maksadıyla bu endemik türlerden en az100’ü için tür koruma eylem planı hazırlanması ve özel koruma tedbirlerininuygulanması yer almaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de coğrafik olarak sadeceTrabzon ve Gümüşhane illerinde yayılış gösteren ve Dünyada ülkemiz dışındatespiti ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmayan, Uluslararası Doğa KorumaBirliği (IUCN) verilerine göre “Tehlikede (Critically Endangered -CR)” kategorisinde,endemik bir takson olan Senecio trapezuntinus Boiss. (TrabzonKanaryaotu) için Trabzon Şube Müdürlüğünce 2018 yılında Tür Koruma EylemPlanı hazırlanmıştır.

 “İnsanların daha sağlıklı, daha iyiyaşamasına vesile olmak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye, kalkınmaya ve tümdünya ile rekabet edebilecek küresel bir güce sahip olmak için ilaç sektörü,sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek stratejik sektör olarak öne çıkmaktadır.

Dünyada ortalama yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusun artması vesosyoekonomik değişimler sonucunda sağlık hizmetleri 21. yüzyılın en önde gelenkonuları arasında yer almaktadır. Ortalama yaşam süresinin uzaması ileilerleyen yaşlarda karşılaşılacak sağlık sorunları ve kronik hastalıklara maruzkalma olasılığı da artmaktadır. Bu dinamikler göz önüne alındığında sağlıkhizmetlerine ihtiyaç artarken, yenilikçi ilaçlar hastalıkların önlenmesine,tedavi masraflarının azalmasına yardımcı olacak, dolayısıyla ilaç sektöründeyenilikçi ilaç ve tedaviler giderek daha fazla önem kazanacaktır.

Ayrıca ilaç sektöründe yüksek katma değer ve beraberinde gelişeceksektörler dönüşümü ivmelendirecek, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini,gelişmiş ülkeler seviyesine taşıyacaktır.” (AİFD’nin2023 vizyonu: İlaçta küresel Ar-Ge ve üretim merkezi Türkiye)
Hazırlanan plançerçevesinde belirlenen 1.3.5 nolu; “Trabzon kanarya otu türünün tıbbi vearomatik özelliklerinin araştırılması” faaliyeti kapsamında imzalananprotokolün Ülkemiz ve Milletimiz adına hayırlara vesile olması temennisi ile...