Skip Navigation Links12. Bölge Müdürlüğü Anasayfa > Haberler

GÜMÜŞHANE DAĞLARINDA KIZIL GEYİKLER ÇOĞALIYOR

Ekim 31, 2018

Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 2013 ve 2017 yılında Gümüşhane’ye bırakılan 27 kızıl geyiğin doğaya uyum sağlamasının ardından 4 kızıl geyik daha doğaya yerleştirildi.



Yeryüzü üzerinde yaşayan en büyük geyik türlerinden ve Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan Kızıl Geyik (Cervus elaphus)’lerin sayısı Gümüşhane’de artmaya başladı. Daha önce 2013 yılı içerisinde “Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi” kapsamında 20 ve 2017 yılında 7 Kızıl Geyik Bursa Uludağ Üniversitesi/ Görükle Doğal Yaşam Alanından, Gümüşhane’ye getirilerek doğaya salınmıştı. Bu yıl içerisinde de 9 Kızıl Geyik getirilerek toplamda 13 adet Kızıl Geyik doğaya yerleştirilmiş olacak.



DKMP 12. Bölge Müdürlüğümüzce “Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi” kapsamında yerleştirilen Kızıl Geyiklerin, Gümüşhane Şube Müdürlüğünce uydu üzerinden kontrolü ve takibi yapılmaktadır. Doğadaki yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak, yaban hayvanı popülâsyonunu dengede tutmak, neslini tüketmeden gelecek nesillerden ödünç alınan doğaya yaban hayatı yönünden katkı yapmak amacıyla önümüzdeki takip eden yıllar içerisinde bölgeye Kızıl Geyik yerleştirme çalışmaları devam edecektir.



-Üretilen Kızıl Geyikler Soy Karışımı İçin Farklı Bölgelere Gönderiliyor.

Türkiye’de kızıl geyiklerin aşırı avlanma sonucu sayıları azalmış ve eski yayılış alanlarını yitirmişti. Günümüzde bu tür bölgesel olarak belirli yerlerde yaşıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise kızıl geyiklerin yayılış alanlarını ve sayılarını arttırmak için Bursa ve Samsun’da kurduğu yetiştirme merkezlerinde çoğaltarak soy karışımı için Türkiye’nin farklı bölgelerine naklediyor. Böylece bu türün hastalıklara karşı daha dirençli olmaları sağlanmış oluyor.