Skip Navigation Links12. Bölge Müdürlüğü Anasayfa > Haberler

ENDEMİK TÜRLERİMİZDEN ALLIGELİN (Tchihatchewia isatedia) TÜR EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GÜMÜŞHANE’DE YAPILDI

Eylül 28, 2018

Bakanlığımız stratejikhedefleri arasında yer alan ve ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması içinkullanılan araçlardan biri olan tür eylem planlarının hazırlanması veuygulanması çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzcedüzenli olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı için yapılması planlanan 16tür eylem planından biri olan Allıgelin (Tchihatchewia isatedia)  Tür EylemPlanı için ilk çalıştay 27.09.2018 tarihinde Gümüşhane’de yapıldı. Tür için 2.Çalıştay 28.09.2018 tarihinde Giresun’da yapılacaktır.
12. Bölge Müdürlüğümüzsorumluluk sahasında bulunan illerimizden Gümüşhane İl Şube Müdürlüğünceihalesi yapılan ve Giresun ili sınırlarını da kapsayacak şekilde literatür vearazi çalışmaları tamamlanan Allıgelin Tür Eylem Planı çalışmalarınındeğerlendirileceği ilk çalıştay, uzman öğretim görevlileri Doç. Dr. MutluGültepe, Dr. Murat Erdem Güzel ile 12. Bölge Müdürlüğü ve Gümüşhane ŞubeMüdürlüğü personeli ve diğer kurum ve kuruluşlardan katılımcılarının görüşleriışığında Gümüşhane Ramada Otelde gerçekleştirildi.
Çalıştay programıiçerisinde tür hakkında bilgiler verildi, türün mevcut ve güncel dağılışalanları tanıtıldı, türe ve yaşam alanlarına yönelik tedbirler, sınırlayıcılarve diğer faktörler hakkında bilgi verildi.
Allıgelin (Tchihatchewia isatidea) iki ya da çokyıllık, tüylü, mor çiçekli, sepalleri keseli, meyveleri yassılaşmış ve 1-2tohumlu, iri köklü otsu bir bitkidir. Türün Gümüşhane, Giresun, Sivas, Tunceli,Elazığ ve Erzurum bölgelerinde yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Türkiye’de85 cins ve 515 türü bulunmaktadır.

Brassicaceae familyasındabulunan ve endemik olan bu tür IUCN Kırmızı Listesine göre VU (Zarar görebilir)kategorisinde bulunmaktadır.

“Allıgelin (Tchihatchewiaisatidea) Tür Eylem Planı Hazırlanması” Projesi kapsamında, nesli tehlikealtında bulunan bu türün Gümüşhane İlindeki tüm yaşam alanlarının korunmasınayönelik temel olacak araştırmalar yapılması sağlanacaktır.

Tür Koruma EylemPlanlarının yapılması ve sonuçlarının uygulamaya konulması, gelecekten emanetaldığımız doğal ve genetik kaynaklar ile biyolojik zenginliklerimizinmuhafazası, farkındalık oluşturulması ve gelecek kuşaklara aktarılması içinbüyük önem arz etmektedir.