Skip Navigation Links12. Bölge Müdürlüğü Anasayfa > Haberler

RİZE’DE, “KAFKAS SEMENDERİ (Mertensiella caucasica) TÜR EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ ÇALIŞTAYI” YAPILDI.

Kasım 21, 2017

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 2013 yılında başlattığı Tür Koruma Eylem Planlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Rize’de yapıldı. “Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon İlleri Kafkas Semenderi (Mertensiella caucasica) Tür Eylem Planı Hazırlanması Projesi Çalıştayı” 20 Kasım günü Rize’de bir program halinde gerçekleştirildi. Yapılan çalıştaya Bölge Müdürümüz Ahmet Usta ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürü Rıza Kamil, Bölge Müdür Yardımcıları Cüneyt Aloğlu, Murat Kefelioğlu, İl Şube Müdürleri, paydaş kuruluşların temsilcileri ve teknik elemanlar katıldı.

Kafkas semenderi türünün yaşam alanlarının korunması ve uzun vadede neslinin devamını sağlamak için yapılacak çalışmalara rehberlik edecek bir tür eylem planının hazırlanması amacıyla yapılan çalıştayın, proje faaliyetleri kapsamında Kafkas semenderi türünün yaşam alanlarını oluşturan Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerini kapsamaktadır.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Varol Tok, Doç.Dr.Kerim Çiçek yürütücülüğünde Temmuz 2017 tarihinde başlayan, Aralık 2017’de bitmesi beklenen ‘Kafkas Semenderi Tür Eylem Planı’ için yapılan çalıştay, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta’nın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Ahmet Usta yaptığı konuşmada “2017 için 16 türde uygulanacak proje ile ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir yere sahip olan türlerin belirlenmesi ve nesli tehlike altına düşmüş ya da düşebilecek türlerin korunması hedefleniyor. 

Tür Koruma Eylem planları 2013 yılında hazırlanarak Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulmuştur. Tür Koruma Eylem Planlarının asıl hedefinin ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir yere sahip olan türlerin belirlenmesi ve nesli tehlike altına düşmüş ya da düşebilecek türlerin korunmasıdır. 2002 yılında 2 adet Tür Koruma Eylem Planı varken, 2013 yılında başlatılan Tür Koruma Eylem Planları çalışmaları neticesinde 2016’da bu sayı 45’e yükselmiştir. 2019’un sonunda proje başlangıcında hedeflenen sayı olan 100 tür için koruma eylem planının tamamlanacağını” ifade eden Bölge Müdürü Ahmet Usta “Bakanlığımızın desteğiyle yapılan Tür Koruma Eylem Planları ile elde edilen bilgiler, türlerin mevcut durumu ile gelecekte olması gereken yer arasındaki yolu tarif ederek yapılması gerekenleri açıklayan bir yol haritası çıkarılmasını sağlıyor” diyerek yapılan çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

Çalıştayda, Kafkas Semenderini tanıtan bir slayt sunumu yapıldı. Daha sonra Doç. Dr. Kerim Çiçek Kafkas Semenderinin hem tanıtımı ve hem de proje hakkında bilgiler verdi.
Uzman Biyolog B. Yaman Akın, Kafkas Semenderine dair arazide yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bulguları slaytlar eşliğinde anlattı. Çalıştayda; “Sorun Ağacının Oluşturulması” ve “Eylem Planı Hedefleri ve Faaliyetlerinin Belirlenmesi, Uygulama Zaman Planı”nın oluşturulması çalışmalarıyla ilgili bilgiler verildi.

KAFKAS SEMENDERİ, tür korumada öncelikli ve azalan popülasyon durumuna sahip türlerdendir. IUCN (Dünya Korunma Birliği ya da Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) doğal kaynakların korunması amacı ile kurulmuş uluslararası bir organizasyondur.) tarafından Zarar Görebilir (VU) kategorisi altında gösterilmektedir. 

Akarsu kenarlerında ve yakınlarındaki ağaçlık alanlarda yaşar. Ülkemizin kuzeydoğusunda, deniz seviyesinden 500-2500 metre yükseklik arasında uygun habitatlarda yayılış gösterir. Mart ayından Kasım ayına kadar aktiftir. Kafkas Semenderi Mutlak Koruma Altındaki Fauna Türleri arasında değerlendirilmektedir. 

Kafkas Semenderinin yaşam alanlarının korunması ve popülasyonun devamlılığının sağlanması için yapılacak faaliyetler planlanmış ve 5 yıllık Tür Eylem Planı hazırlanmıştır. Tür Eylem Planı hazırlanırken; tür ile ilgili literatür derlemesi, arazi/alan çalışmaları ve yöre halkı ile görüşmeler (ilgi gurubu analizi) yapılmıştır. Elde edilen bulgular ilgili kurumları, STK’lar ve diğer paydaşlarla yapılan çalıştaylarda tartışılmıştır.