Skip Navigation Links12. Bölge Müdürlüğü Anasayfa > Haberler

KIZIL GEYİKLER ÇOĞALIP GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Şubat 15, 2016

Yeryüzü üzerinde yaşayanen büyük geyik türlerinden ve Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olanKızıl Geyik (Cervus elaphus)’lerin sayısı Giresun’da artmaya başladı.Sayıları giderek çoğalan Kızıl Geyikler artık görülmeye de başlandı. Daha önce2013 yılı içersinde “Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi” kapsamında KızılGeyikler; Eskişehir KızılGeyik Üretme İstasyonu, Bursa Uludağ Üniversitesi/ Görükle doğal yaşamalanından ve İstanbul Belgrad Ormanında bulunan Geyik Üretme İstasyonu’ndanGiresun’a getirilerek doğaya salınmıştı.
Bu proje kapsamında, ilimize getirilen 26 adet Kızıl Geyik 2013 yılında Alucrailçesi, Doludere köyü bölgesinde doğal ortama salınarak gözlem altınaalınmıştı. Geçtiğimiz günlerde, Kızıl Geyikler Doludere köyünde görülmeyebaşlandı.  Anadolu’ya özgü özellikler taşıyan kızılgeyiklerinin yakından görülmesi yöre halkı tarafından güzel bir duygu veheyecan verici olduğu belirtildi.

“Doğaya YabanHayvanı Yerleştirme Projesi” kapsamında salınan/ yerleştirilenKızıl Geyiklerin, Giresun Şube Müdürlüğümüzce uydu üzerinden kontrolü ve takibiyapılmaktadır. Doğadaki yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak, yabanhayvanı popülâsyonunu dengede tutmak, neslini tüketmeden gelecek nesillerdenödünç alınan doğaya yaban hayatı yönünden katkı yapmak amacıyla önümüzdekitakip eden yıllar içersinde bölgemize Kızıl Geyik yerleştirme çalışmaları devamedecektir.